Trans Shipping Services AB

Agency in Örnsköldsvik, Husum and Köpmanholmen / Chartering

Awaiting ships in Örnsköldsvik, Husum and Köpmanholmen

Last modified 2018-12-17 15:25
Örnsköldsvik &
KöpmanholmenFartygsnamn

Nat/Signal


ETA
Datum/Tid

Ankommer från

Lossar/Lastar

Avlast/
Mottag

Hamn/Kajplats

ETC/S Datum/Tid


Avgår till

Anm.

M/V Jämtland
A+B/V2HD3
181217/01:00
kaj
Husum
La: Cell+Ligno
DFAB
Hörneborg
181219
Lubeck

M/V Millerntor
Ty/DDHP2
181220/mrgn
Gdynia
Lo:Brännflis 2500 m3f + ved 1000 m3f
DFIB
Hörneborg

Ust-Luga
Ej lots
M/V Estland
Im/MJFC3
181229
Mäntyluoto
Lo: Flis 3000 m3f + ved 1500 m3f
DFIB
Hörneborg

Salacgriva
Ej lots
M/V Estland
Im/MJF3
190105
Salacgriva
Lo: Brännflis 3000 m3f + ved 1500 m3f
DFIB
Hörneborg

TBN
Ej lots

7
e

Husum